Onder de Perenboom is een kleinschalige kinderdagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. Op de locatie op het Ribbelt hebben we één verticale groep met maximaal 10 kinderen tussen 0 en 4 jaar. Op de locatie in Twekkelerveld hebben we twee groepen: één babygroep met maximaal 9 baby’s tussen 0 en 2 jaar en één peutergroep met maximaal 16 peuters tussen 2 en 4 jaar.

De pedagogisch medewerkers richten zich op een goede dagopvang in een veilige en vertrouwde omgeving. Door het kleinschalige karakter is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en kunnen de pedagogisch medewerkers goed inspelen op wat uw kind nodig heeft. Daarnaast houden wij persoonlijk contact met ouders/verzorgers.

 Voertaal is nederlands