Per 1 juli 2013 is wettelijk vastgelegd dat bij dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar, een beroepskracht of beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Deze maatregel wordt het “vier ogenprincipe” genoemd.

Binnen “Onder de Perenboom” wordt het vier ogenprincipe als volgt vorm gegeven:

We streven er naar om 2 leidsters op de groep aanwezig te hebben. Omdat we een kleinschalige opvang zijn, kan het voorkomen dat er weinig kinderen opgevangen worden, waardoor er maar 1 leidster aanwezig is. Ook dan zal “Onder de Perenboom” aan het vier ogen principe voldoen.

In alle ruimtes zijn camera’s aanwezig, die continue bekeken kunnen worden door een volwassene. Deze kan ook buiten de locatie meekijken door middel van een app op de telefoon. Door de camera’s kan er ook met 1 leidster voldaan worden aan het 4 ogen principe. 

 

 Voertaal is nederlands