Ruilen

Het ruilen van dagen is bij onder de Perenboom helaas niet een standaard mogelijkheid. Ouders betalen voor 52 weken per jaar de opvang, tegen een vast tarief per uur. Hierin zit verrekend dat kinderen niet alle dagen kunnen komen. Om wel iets tegemoet te komen hebben we voor sommige dagen wel een regeling waar ouders gebruik van kunnen maken om dagen te ruilen. We proberen dus wel te ruilen waar mogelijk, maar ouders hebben geen "recht" op ruildagen.

De dagen dat de opvang gesloten is, ivm verplichte sluiting, kunnen niet geruild worden. Dit zijn de bijvoorbeeld de officiële feestdagen zoals die vermeld staan op de pagina Algemeen -> Openingstijden.

De dagen dat kinderen ziek zijn, die kunnen ook niet geruild worden.

 

De dagen waarvan van te voren bekend is dat kinderen niet zullen komen, die kunnen onder voorwaarden worden geruild:

- dagen die minimaal 1 week vooraf afgemeld zijn via de email kunnen worden ingehaald

- deze dag dient binnen 1 maand ingehaald te worden vanaf de dag dat het kindje niet komt op de opvang

- er dient op de gewenste dag wel plek op de eigen groep te zijn, zonder dat er extra personeel nodig is.

 

Voorbeeld

Het kindje komt op 15 april op de opvang, maar die dag gaat het gezin op vakantie.

Ouders geven dan voor 8 april door dat het kindje niet op de opvang komt op 15 april (minimaal 1 week van te voren)

Deze dag kan dan ingehaald worden tot en met 15 mei (binnen 1 maand na 15 april)

Er dient wel plek te zijn op de gewenste inhaal dag.

 

Binnen dezelfde week.

Voor ruilingen binnen de lopende week kunnen we soms een uitzondering maken. Dus als je maandag er opeens achter komt dat je graag de donderdag in plaats van de vrijdag opvang wilt hebben, dan mag je dat wel vragen. We kijken dan of het mogelijk is.