Een ziek kind

Een ziek kind kan beter thuis blijven als het erg ziek is of de rest van de groep kan aansteken. Een kind met hoge koorts, dat veel overgeeft of met pijn, heeft rust, verzorging en extra aandacht nodig.  Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan wel meedoen in de groep. Het is belangrijk om te weten of het kind op de groep kan blijven of dat u de ouders of arts moet waarschuwen.

Bij onder de Perenboom vinden we dat een kindje dat ziek is beter thuis kan blijven in onderstaande situaties:

- Kindje voelt zich erg ziek en of lusteloos is en daardoor erg veel aandacht nodig heeft

- Kindje heeft meer dan 39 graden koorts (bij meer dan 38,5 graden is het advies ook je kindje thuis te houden). 

- Kindje heeft last van diarree of moet overgeven.

- Kindje heeft een besmettelijke ziekte, waarbij de groep of een gedeelte van de groep deze ziekte beter niet kan krijgen.

Voor uw kindje die bij Onder de Perenboom komt en ziek is of ziek wordt kan dat betekenen dat hij of zij opgehaald moet worden of niet mag komen.

Ziek zijn

Als uw kindje echt ziek is, suf, of juist continue aan het huilen, dan is het beter dat een kindje in de thuisomgeving is. Mocht uw kindje op de opvang ziek worden, dan wordt  u gebeld worden met het verzoek hem of haar op te halen.  Het is aan de leidsters om in te bepalen of een kindje nog met de groep mee kan of beter opgehaald kan worden.

Koorts

Als een kindje 39 graden koorts heeft, zullen wij u vragen om hem of haar op te halen. Hij/zij is dan echt ziek en heeft veel extra aandacht nodig. Mocht een kindje 38,5 graden koorts hebben, dan zullen wij bellen om te overleggen, het kan dan toch het beste zijn om uw kindje direct op te halen of binnen redelijk korte termijn.

Diarree of overgeven

Een kindje dat aan de diarree is of moet overgeven is echt ziek, en kan niet op de opvang meedraaien. In dat geval zullen wij u bellen om uw kindje op te halen.

Een keer een dunne ontlasting kan natuurlijk voorkomen, dat is geen probleem. Als er 3 keer per uur een waterdunne ontlasting is, zullen we u bellen met het verzoek uw kindje op te halen.

 

Besmettelijke ziektes

Er zijn besmettelijke ziektes waarbij uw kindje niet welkom is op de opvang. Hieronder van de meest voorkomende infectie ziektes even kort een beschrijving en of uw kindje dan wel of niet naar de opvang mag.

Hand-, voet- en mondziekte

Pijnlijke kleine (1 tot 5 millimeter) blaasjes in de mond die vrij gemakkelijk stuk gaan en daarna op de handpalmen en voetzolen; in aantal sterk variërend van 5 tot meer dan 100. Het zijn eerst kleine rode vlekjes die uitgroeien tot kleine blaasjes;

Besmetting vindt plaats via het vocht uit de blaasjes, de druppeltjes die door hoesten en niezen in de lucht komen en via de ontlasting. Dit vindt plaats 7 dagen voor de verschijnselen tot 2 maanden erna.

Kind is gewoon welkom. Al kan het fijner zijn om uw kind thuis te houden als hij zij erg last heeft van de blaasjes.

Hoofdluis

Hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die hoofdluis heeft: de luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Ze verplaatsen zich niet via kleding.

Een kindje is welkom is als er begonnen is met een behandeling.

Koortslip

Een koortslip komt door een virus. Eenmaal besmet, blijft dit virus levenslang in het lichaam. De meeste mensen in Nederland dragen dit virus bij zich. Een koortslip ontstaat wanneer iemand een lage weerstand heeft, koorts heeft of te lang in de zon heeft gezeten. Baby’s jonger dan een maand kunnen ernstig ziek worden als zij besmet raken met het virus.

Iemand is met name besmettelijk vanaf het moment dat de blaasjes ontstaan en openbarsten. De besmettelijkheid blijft bestaan totdat de blaasjes helemaal ingedroogd zijn of dat er een korstje op zit.

Omdat wij een verticale groep hebben en het bij kinderen met een koortslip niet mogelijk is deze goed af te dekken, zijn kinderen met een koortslip niet welkom totdat de blaasjes zijn ingedroogd. Het risico is te groot dat ze andere besmetten.

Krentenbaard

Krentenbaard is een ontsteking van de huid, je krijgt deze ontsteking door een bacterie. Krentenbaard is besmettelijk.

Een kindje is welkom als de blaasjes droog zijn, en/of 2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of zalf (door een arts voorgeschreven). 

Luchtweginfecties

Veel virussen kunnen de luchtwegen infecteren. Dit kan een griepvirus zijn of een van de honderd andere verkoudheidsvirussen. De klachten duren meestal niet langer dan een week.

Een kindje is gewoon welkom zolang hij zich niet ziek voelt.

Middenoorontsteking en loopoor

Een middenoorontsteking is een plotselinge infectie van het middenoor. Dit kan komen door verschillende soorten bacteriën of virussen. De verschijnselen van een middenoorontsteking zijn een  flinke oorpijn, koorts, hangerigheid. Als het trommelvlies in het oor kapot gaat door de ontsteking, loopt het pus er uit en heeft het kind een “loopoor”. De pijn en koorts worden minder.

Een middenoorontsteking komt meestal door een flinke verkoudheid. Het pus uit een loopoor is besmettelijk en zorgt wel voor een verkoudheid maar niet direct tot een loopoor.

Zolang uw kindje zich goed voelt, is hij/zij gewoon welkom.

Oogontsteking 

Een oogontsteking kan komen door een verkoudheidsvirus of een bacterie. Een oogontsteking komt vaak samen met een verkoudheid. Meestal gaan de klachten na een paar dagen vanzelf over.

Als uw kind zijn of haar ogen gewoon kan gebruiken, en verder goed te pas is, is hij of zij gewoon welkom. 

Vijfde ziekte

De verschijnselen van de Vijfde ziekte voor kinderen zijn kleine rode vlekjes in het gezicht, wangen kunnen vuurrood worden, soms koorts, daarna verspreiden de vlekjes zich over het lichaam, soms jeuken de vlekjes, na ongeveer een week verdwijnen de vlekjes. 

Het virus verspreidt zich door de lucht via vochtdruppeltjes afkomstig uit de mond, keel en neus van het zieke kind. Kinderen zijn besmettelijk in de week voordat zij ziek worden. Zodra de uitslag verschijnt, zijn ze niet besmettelijk meer.

Kindjes zijn gewoon welkom, bij verschijnen uitslag is een kindje immers niet meer besmettelijk.

Krijgt een zwangere vrouw in de eerste helft van de zwangerschap Vijfde ziekte? Dan is er een klein risico op een miskraam.

Waterpokken  

Waterpokken beginnen meestal met koorts en niet lekker voelen. Andere klachten zijn, na 1 of 2 dagen ontstaan op de huid kleine rode bultjes. De bultjes worden blaasjes die erg kunnen jeuken. De blaasjes worden korstjes. De blaasjes kunnen op het hele lichaam zitten. Ze zitten vooral op het lijf, het gezicht en tussen de haren. Soms zitten de blaasjes ook in de mond. Dit kan erg pijnlijk zijn.

Waterpokken zijn heel besmettelijk: al 2 dagen vóórdat de rode bultjes te zien zijn op de huid, totdat de meeste blaasjes een korstje hebben.

Kinderen met waterpokken zijn welkom als de blaasjes zijn ingedroogd.

Zesde ziekte

De zesde ziekte komt door een virus. Het is een onschuldige ziekte die uit zichzelf geneest. De zesde ziekte komt vooral voor bij kinderen onder de drie jaar. De verschijnselen van de zesde ziekte zijn een paar dagen hoge koorts (boven de 39 graden), eventuele een koortsstuip door de snel oplopende koorts, de koorts zakt vrij abrupt, mogelijk ontstaan er niet jeukende, iets verheven rode vlekjes op de huid van het gezicht en de romp en deze breiden zich verder uit naar de armen en de nek.

De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, hoe lang het besmettelijk blijft is onbekend. Iemand die ziek is geweest door de zesde ziekte blijft levenslang drager van het virus.

Uw kindje is welkom als het zich weer goed voelt.

Overige

Andere aandoeningen en ziektes komen niet veel voor. Mocht uw kind toch een ziekte onder de leden hebben die hierboven niet vermeld staat, neem dan even contact met ons op.

Als uw kindje ziek is en niet naar de opvang kan komen, dan kunnen de gemiste dagdelen niet ingehaald worden.